DSND-6483

"Jeg ville ønske, at du vidste, at metastatisk brystkræft kan behandles, men vi taler om livslang behandling"

Merete Jarlbæk lever med metastatisk brystkæft. Hun kæmper for, at flere skal få kendskab til sygdommen, så færre kvinder skal føle sig alene med diagnosen.

Merete blev diagnosticeret med brystkræft i 2015. Tre år senere fandt lægerne ud af, at det havde udviklet sig til metastatisk brystkræft – en livslang sygdom, hvor kræften har spredt sig til andre dele af kroppen og ikke længere kan kureres.

”Når jeg tænker tilbage på dengang, jeg fik diagnosen, kan jeg huske, hvor hårdt det var, og hvordan jeg blev grebet af angst. Men dét, der kom mest bag på mig, var, hvor alene jeg følte mig,” fortæller Merete.

Merete oplevede, at folks manglende indblik i sygdommen gjorde, at de havde svært ved at finde en måde at spørge ind til hendes diagnose på. Og det resulterede i, at de helt undlod at spørge ind til hende: ”Når ingen spørger dig om noget, kan du godt føle dig meget ensom.”

Til trods for at brystkræft er den hyppigste kræftform blandt danske kvinder, og 20% af de diagnosticerede kvinder udvikler metastatisk brystkræft, er det langtfra alle, der kender til diagnosen. For nogle kan sygdommen holdes i ro i måneder, for andre i flere år – dog uden at kunne blive helbredt.

Vigtigt at tale om sygdommen

Merete satte sig for, at hun ikke ville være alene med sin sygdom. Hun søgte på nettet og fandt frem til dansk brystkræftorganisation, hvor hun kunne blive en del af et netværk. Her mødte hun andre kvinder med samme diagnose som hende selv.

Merete kæmper i dag for, at flere danskere skal få kendskab til metastatisk brystkræft, så de, som får samme diagnose som hende selv, ikke skal føle sig alene. Hun ønsker, at der er flere, som skal kende til sygdommen, og at folk skal vide, at de gerne må spørge ind til personen bag diagnosen.

”Jeg tror, noget af det, der ville gøre det nemmere for mennesker i min situation, ville være oplysning og kommunikation,” fortæller hun.

”Alene oplysning om sygdommen ville gøre det nemmere, for så ville jeg føle mig mødt og anerkendt. Og det tror jeg, alle mennesker har brug for – at blive mødt der, hvor de er,” siger Merete.

"Jeg ville ønske, at du vidste, at metastatisk brystkræft kan behandles, men vi taler om livslang behandling"