DS-ND 6176

Registrer deg til webinaret nå

Navigating a New Era in HER2+ Metastatic Breast Cancer

Webinar 28. april 2022 16.00 – 17.30

Et samarbeid mellom Daiichi Sankyo og AstraZeneca

Last ned agenda her

 

 

Registrer deg nå


Møtets form og tid

Webinar for onkologer, andre leger og sykepleiere med interesse for behandling av brystkreft.

Regler om samhandling

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og de regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og vi har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell.

For mer informasjon om samhandling, se: https://www.lmi.no/lmi/fagomrader/lover-og-regler/lmis-regelverk/

Ved å melde deg på dette arrangementet erklærer du at reglene som gjelder din arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver.

Verdioverføring

Arrangørfirmaene dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader og honorar til foredragsholdere. Du kan lese mer om hvordan vi følger reglene satt gjennom EFPIA her: https://nordics.daiichi-sankyo.eu/about-us/responsibility/transparency/

Dine personopplysninger

AstraZeneca: Vi samler inn dine personopplysninger for å administrere din møtedeltagelse.

Daiichi Sankyo: Personopplysninger vil bli behandlet (1) av Daiichi Sankyo Nordic ApS og delt innen Daiichi Sankyo-konsernet og med våre tjenesteleverandører forutsatt at de oppfyller nødvendige sikkerhetskrav; (2) for å kunne interagere med deg; for å drive vår virksomhet på lovmessig måte, for statistiske formål og for oppfylle vår legitime interesse knyttet til vår drift; og (3) for markedsføring og salgsfremmende kommunikasjon. Din e-postadresse vil bli brukt til utsendelse av informasjon om dette møtet. Opplysningene vil bli lagret så lenge det er nødvendig for formålet i henhold til norsk lov.

Den registrerte kan til enhver tid kreve innsyn i opplysningene som er registrert om vedkommende, samt be om retting av feilaktige opplysninger eller sletting hvis det ikke strider med lovpålagte krav, samt rett til dataportabilitet. Det kan klages til Datatilsynet over denne behandlingen.

Det vil bli gjort opptak av webinaret for intern bruk i arrangerende firma.

Registrering

Meld deg på innen 21. april 2022 på epost til tale.sevland.ext@daiichi-sankyo.eu med navn, stilling, arbeidsplass og emailen du vil motta link til møtet på (om annen enn den du sender fra). Du kan også registrere deg via QR-koden under.